Tjänster > Rådgivning

Ekonomisk rådgivning Vellinge

Förutom översyn av den löpande verksamheten kan vi fungera som ett bollplank för ekonomisk rådgivning, frågor och idéer. Vi kommer in på hur du skall öka lönsamheten och samtidigt få mer tid över. Vad behöver göras för att nå dit? Vilken tidshorisont skall vi ha? Du har kanske tankar om en framtida exit eller vill veta vad ditt företag är värt. Vad är viktigt för att få så högt värde på bolaget som möjligt? Vi tittar på marknaden och vilka förutsättningar som finns. Vi tittar på möjligheterna att växa om du vill det. Tjänsten ”Ekonomisk rådgivning” kan upphandlas separat i tjänsteutbudet.

Är ni i behov av ekonomisk rådgivning i Vellinge? Be om en offert så berättar vi mer.