Tjänster > Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning

Förutom översyn av den löpande verksamheten kan vi fungera som ett bollplank för ekonomisk rådgivning, frågor och idéer. Det här är en tjänst som kan erbjudas separat om du bara vill ha hjälp med rådgivning.

Av oss kan du få råd kring hur du ska öka lönsamheten och samtidigt få mer tid över. Vad behöver göras för att nå dit? Vilken tidshorisont ska vi ha? Du har kanske tankar om en framtida exit eller vill veta vad ditt företag är värt. Vad är viktigt för att få så högt värde på bolaget som möjligt?

Vi utgår för hur marknaden ser ut, vilka förutsättningar som finns i just ditt företag och tittar på möjligheterna att växa.

Få hjälp med ekonomisk rådgivning i Vellinge, Skåne eller på distans
Behöver du hjälp med ekonomisk rådgivning? Oavsett om du finns lokalt i Vellinge, Skåne eller någon annanstans i Sverige kan du få hjälp med ekonomisk rådgivning på distans eftersom vi arbetar digitalt. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller för att få en offert.