Tjänster > Bokföring, redovisning och den löpande verksamheten

Bokföring, redovisning och den löpande verksamheten

Vi kan både hjälpa dig med den löpande verksamheten och även fungera som ett stöd om du vill göra det löpande arbetet själv. Det kan gälla både bokföring, redovisning, löner, ekonomihantering och med allt annat inom ekonomi.

Oavsett om du är nystartad eller har varit i gång ett tag och vill ta nästa steg i att utveckla verksamheten kan vi finnas med som stöd och för rådgivning. Vi kan hjälpa dig med allt det löpande eller så finns vi tillhands för att göra regelbundna avstämningar.

Tillsammans ser vi över ditt nuvarande arbetssätt och ger förslag på både program och ny teknik som kan underlätta din vardag. Idag kan man med fördel sköta fakturering och redovisning med hjälp av mobilen eller surfplattan. För att det ska fungera på bästa sätt ser vi till att allt är uppsatt och inställt på rätt sätt.

Det finns alltid vissa saker du måste göra själv, medan andra saker kan automatiseras eller läggas över på någon annan. Vi kan förenkla och effektivisera alla uppgifter genom att exempelvis rita upp ett flödesschema där det tydligt framgår vem som gör vad och när det ska göras. På så sätt får du mer tid över och kan utveckla din verksamhet.

Vår prismodell är mycket attraktiv där vi debiterar per påbörjad kvart i stället för påbörjad timme.

Få hjälp med den löpande verksamheten i Vellinge, Skåne eller på distans
Behöver du hjälp med den löpande verksamheten? Oavsett om du finns lokalt i Vellinge, Skåne eller någon annanstans i Sverige kan du få hjälp med den löpande verksamheten på distans eftersom vi arbetar digitalt. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller för att få en offert.