Redovisningsbyrå Vellinge

Ekonomion AB är en redovisningsbyrå i Vellinge som startade 2021 och har som affärsidé att hjälpa företagare med att utveckla sin verksamhet. Målgruppen är aktiebolag med upp till 3 anställda. Grundare är Sven Nilsson, civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult. Sven har lång erfarenhet av att utveckla företag och har själv byggt upp företag som grundare/VD och där man blev DI Gasell 2019 och 2020. Ekonomion AB har stort nätverk och kan hjälpa er att vid behov komma i kontakt med till exempel banker, jurister och experter på social media.

Är du i behov av en redovisningsbyrå i Vellinge? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om våra tjänster:

Den löpande verksamheten

Vi hjälper dig gärna i den löpande verksamheten. Vi kan även fungera som ett stöd om du vill göra det löpande själv.

Du är kanske nystartad eller har varit i gång ett tag och vill…

Läs mer

Rådgivning

Förutom översyn av den löpande verksamheten kan vi fungera som bollplank vid frågor och idéer. Här vi kommer in på hur du skall öka lönsamheten och samtidigt få mer tid över. Vad behöver göras för att nå dit? Vilken tidshorisont skall vi ha? Vi tittar på marknaden…

Läs mer

Bokslut, deklaration

Visste du att bokslutet och deklarationen blir betydligt enklare att upprätta vid rätt hantering under året. Även om du har hjälp med bokföringen eller upprättar den själv är det viktig att göra avstämningar under…

Läs mer

ÅR, digital inlämning

Upprättande av årsredovisning och digital inlämning fungerar bra när man har rätt programvara och erfarenhet av hur processen fungerar. Enligt lag måste du upprätta årsredovisning och lämna in den till…

Läs mer

3:12 regler, K10 blanketten

Omfattas du av 3:12 regler är det viktigt att känna till skillnaden mellan schablonregeln och löneregeln. Använder du löneregeln finns det viktiga gränsbelopp som måste uppfyllas. Hur mycket lön…

Läs mer

Outsourcing

Outsourcing innebär att vi tar hand om hela eller delar av ekonomihanteringen på samma sätt som att ni skulle anställa en ekonom. Vi gör en tydlig gränsdragning över vem som gör vad och när det skall göras. På köpet får ni…

Läs mer