Tjänster > Våra populära fastprispaket

Våra populära fastprispaket

Moms tillkommer i angivna priser.

Läs mer nedan om vad tjänsterna består av.

Beskrivning

Välj nivå efter hur mycket av redovisningen du själv vill göra.

 

Paket BAS

För dig som själv gör den löpande redovisningen och bokslutet.
Ekonomion sköter årsredovisningen och inlämning till Bolags- och Skatteverket.

Följande ingår i paket BAS:

Auktoriserad redovisningskonsult – Vars kompetens du får tillgång till och kan använda som bollplank vid behov. Vi ger även feedback och förbättringsförslag som kan underlätta ekonomihanteringen.
Årsredovisning – Årsredovisning upprättas enligt lag. Du bestämmer innehållet i förvaltningsberättelsen.
Signering med bankID – Så snart du godkänt årsredovisningen skickas originalet för signering med bankID.
Digital inlämning av årsredovisning – nödvändiga handlingar upprättas, du godkänner med bankID och därefter är årsredovisningen inlämnad till Bolagsverket.
Protokoll ordinarie bolagsstämma – Vi upprättar förslag till protokoll och efter ditt godkännande sker signering med bankID
Inkomstdeklaration 2 – Deklaration och bilagor upprättas och överförs. Du godkänner enkelt via skatteverket.se
K10 blanketten – Vi upprättar K10 blanketten som du enkelt kan använda i din privata deklaration.
Säker dokumenthantering – Program ingår för säker delning och lagring av dokument.

 

 

Paket MELLAN

För dig som gör den löpande redovisningen själv.
Vi gör avstämningar, momsdeklaration och bokslut.

Följande ingår i paket MELLAN:

Paket BAS samt
Kvartalsvis avstämning, momsdeklaration – Avstämning av resultat- och balanskonto varje kvartal samt upprättande av momsdeklarationen.
Kontroll debiterad skatt – Kontroll av nivån på den debiterade skatten och vi ger förslag vid behov av ändring.
Skatteuträkning – Skatteuträkning efter eventuella avsättningar som fungerar som underlag till bokslutet.
Löneredovisning 1 anställd – i detta paket ingår löneredovisning för 1 anställd, inklusive inlämning av arbetsgivaredeklaration.
Bokslut – Tidplan upprättas om när bokslut och årsredovisning skall vara färdigställt. Vi gör bokslutsbokningar och överför dem till nästa år samt bokför resultatdispositionen.

 

 

Paket UTÖKAD

För dig som enbart fakturerar och attesterar leverantörsfakturor.
Vi sköter resten.

Följande ingår i paket UTÖKAD:

Paket BAS och MELLAN samt
Hantering leverantörsfakturor – Leverantörsfakturorna styrs direkt till Fortnox. Ekonomion kontrollerar att de blivit rätt registrerade, du attesterar dem via mobil, surfplatta eller dator.
Betalningsflöde, koppling mot bank – Vi hjälper dig att automatisera betalningsflödet till din bank. Med fullmakt till oss ser vi till att leverantörsfakturor som du attesterat går till betalning och att kundfakturor som har betalats blir avprickade.
Kvittohantering – om du betalar med kort eller gör egna utlägg behöver detta hanteras på ett särskilt sätt. Vi skapar en rutin för detta.
Utbetalning av lön, löneredovisning – Lön blir utbetald och redovisad på rätt sätt. Lönebeskedet kommer via Kivra eller motsvarande. Vi ser till att arbetsgivaredeklarationen blir inlämnad och redovisas till Skatteverket.
Budget – Om så önskas upprättas förslag till budget inför det kommande räkenskapsåret. Möjliggör att se avvikelser vid jämförelse av resultat mot budet.

Få hjälp med den löpande verksamheten i Vellinge, Skåne eller på distans
Behöver du hjälp med den löpande verksamheten? Oavsett om du finns lokalt i Vellinge, Skåne eller någon annanstans i Sverige kan du få hjälp med den löpande verksamheten på distans eftersom vi arbetar digitalt. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller för att få en offert.